Registrar una nova pàgina a Loriun
En primer lloc cal crear un usuari que servirà per gestionar la pàgina.
Una pàgina es pot gestionar des de diferents comptes.


Crear la pàgina

És necessari almenys, assignar un nom a la pàgina. Més endavant podreu afegir-ne el logotip i altres camps.