Avís legal i condicions d'ús

Informació general de Loriun

En compliment d’allò establert per l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (d’ara en endavant, “LSSICE”), a continuació s’ofereix la informació general de Loriun: www.loriun.com

Titular: Marc Coll Casellas
Domicili social: C/ Pellaire Dulcet 5B .
N.I.F.: 47848503Q
E-mail: [email protected]
Telèfon: 626045815

Condicions d’Ús

Accés a Loriun
L’accés a Loriun és gratuït i es pot fer des de la pàgina web o l’aplicació Loriun.

Necessitat de Registre i autenticació dels usuaris
Amb el caràcter general, per l’accés als continguts de Loriun no serà necessari el Registre de l’Usuari. Tot i així per la utilització de l’aplicació mòbil o la gestió de continguts sí que ho requereixen. Podríem distingir dos tipus d’usuari
Perfil organitzador és aquell que gestiona contingut i té capacitat per crear esdeveniments, productes i enviar notificacions als usuaris.
Usuari registrat és el que es registra a través de l’app i segueix perfils organitzadors.

Les dades introduïdes pels usuaris hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cap cas, un usuari podrà registrar una altra persona sense la deguda autorització i consentiment exprés de la mateixa. L’usuari garantitza la veracitat de les dades facilitades en el moment de la inscripció i allibera de qualsevol responsabilitat a Loriun davant d'una possible reclamació.
El perfil organitzador garantitza que té tots els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut que genera a través de la plataform.
L'usuari registrat serà responsable en tot moment de la custodia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa, comprometent-se a custodiar-la diligentment com element d'autenticació de l’usuari.
A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el contrasenya d’un usuari registrat es reputaran realitzats per aquest usuari registrat, el qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

Normes d’utilització de Loriun

L’Usuari s’obliga a utilitzar Loriun i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de Loriun i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.
L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:
I. No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
II. No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
III. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.
IV. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
V. No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebuts per això.
VI. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
VII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, elements o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual e industrial, patents, marques o copyright que correspongui als titulars de Loriun o a tercers.
VIII. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al titular de Loriun davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se a més a més, el Titular de Loriun el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.
El titular de Loriun es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes Condicions Generals.

Exclusió de Responsabilitat

El Titular de Loriun no assumeix cap responsabilitat sobre la actualització d’aquesta per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per la qual cosa, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquesta.
El Titular de Loriun no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin a causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixi la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de Loriun durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
El Titular de Loriun no es fa responsable de l’actuació dels Usuaris que carreguen informació a loriun.com.
El Titular de Loriun es reserva el dret de cancel·lar un perfil sense previ avís i per qualsevol motiu.
El titular de Loriun no assumeix cap responsabilitat sobre la titularitat dels drets de propietat intel·lectual que es puguin publicar als perfils.

Continguts i serveis enllaçats a través de Loriun

El servei d’accés a Loriun pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’Usuari accedir a d’altres pàgines i Portals d’Internet (en endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, el Titular de Loriun només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li al Titular de Loriun, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti la obligació d’enretirar el corresponent enllaç.
En cap cas, ‘existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del Titular de Loriun amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
El Titular de Loriun no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al Titular de Loriun.

Propietat intel·lectual i industrial

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del Titular de Loriun o tercers sense que es pugui entendre que l’accés a Loriun atribueixi algun dret sobre els mateixos.
El Titular de Loriun podrà cancel·lar els comptes d’aquells Usuaris que infringeixin qualsevol dret de propietat intel·lectual de tercers.