Política de privacitat

Política de Privacitat i Protecció de dades de caràcter personal

A través de la present política de privacitat Loriun desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web loriun.com sobre els tractaments de dades personals realitzats. L’accés al lloc web no requereix un registre previ. Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta Loriun, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

Loriun, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de els dades personals proporcionades, li facilita la següent informació:

Responsable del Tractament:
Raó Social: Marc Coll Casellas
NIF: 47848503Q
Direcció: C/ Pellaire Dulcet 5B
Telèfon: 626045815
Correu electrònic: [email protected]

Finalitat del tractament:
Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i Loriun Per el cas de que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt la sots dita sol·licitud.

Legitimació:
El tractament de les dades sots dites està legitimat per la execució de les obligacions contractuals i /o negociables.

Criteris de conservació de les dades:
Les dades no es conservaran més temps del necessari pels quals han estat recollits, excepte que existeixi una obligació legal.

Comunicació de les dades:
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionales de dades:
S’informa a l’interessat que Loriun té subcontractat el hosting de la seva base de dades amb les empreses DigitalOcean, amb domicili social a EUA, que tenen els servidors localitzats a dit país, i que son empreses adherides al Privacy Shield (escut de privacitat), acord on s’aprova el marc legal de Seguretat de les dades personals entre la Comissió Europea i EUA.

Drets que assisteixen a l’Interessat:
L’interessat té dret a retirar el consetiment en qualsevol moment. Així mateix li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un correu electrònic a [email protected]
La persona interessada pot presentar una reclamació a l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

¿Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?
Loriun informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment amb conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació. Loriun té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, en conformitat amb el que preveu la normativa vigent.